Länkar:
Mitt engagemang inom mitt arbete, min fritid, politiken, i samhällsdebatten m.m. under 1996-2005. 
Så tänkte, tyckte och handlade jag.

|Mobbning|Regnbågsbarn|Dagbok|Skola|Artiklar|Politik||
|Birgitta|BR|och Mobbning igen||
|Kastanjebacken|

Enkäter (som ligger kvar och kommer att sammanställas till ny rapport):

|Till Dig som mobbas|
|Till Dig som har mobbat|


En otroligt värdefull period! 
Tack vare er alla som berättat om era livssituationer !
*Mia*Emmiz/Cissi*Therese*Semlan*Flingan*My*e*Ilse*Hanna*Emma*Mattias*Jens*Johan*Tella* ...
*Tanya*Cecilia*Johanna*Kajsa*Nina*Maria*......... REGNBÅGSBARN

1996 - 2005

Jag har under många år varit mycket engagerad i barns och ungdomars villkor i vardagen.

Många barn lever under alldeles för svåra förhållanden och samhället brister i omsorg.

Dock har mycket hänt under dessa åren - inte minst på webben.

Under 1996 fanns bara min sida om mobbning i sökmotorerna. I slutet av 2005 fanns det över miljonen!!! 

Nu får andra ta vid och mina sidor kommer inte att uppdateras längre 

... och jag har inte heller möjlighet att besvara mail i samma omfattning.

Alla ungdomar jag haft kontakt med under dessa år finns med mig i mitt hjärta - Så är det bara!

Hör gärna av er! 

Länkar under 1996-2005.

*****

Jag låter sidorna finnas kvar eftersom jag vet att många barn och ungdomar får styrka genom att läsa och därmed inse att de inte är ensamma i sin svåra situation. 

Andra ungdomar kanske kan hämta mod och civilkurage att agera när andra gör fel.


Länkar:
Mitt engagemang inom mitt arbete, min fritid, politiken, i samhällsdebatten mm under 1996-2005. Så tänkte och tyckte jag DÅ.

|Mobbning|Regnbågsbarn|Dagbok|Skola|Artiklar|Politik||
|Birgitta|BR|och Mobbning igen||
|Kastanjebacken|

|Är Du mobbad - Fyll i denna  enkät|

|Har Du mobbat - Fyll i denna enkät|

 


© Birgitta Rudenius

 

 

 

Hit Counter
2006-03-05.