Min MOTION godkändes av Kommunfullmäktige. 
Sedan mars 1998 finns ett ungdomsråd i Båstad.

© Birgitta Rudenius


Mina övriga motioner  
Motion om Mobbning och trygghet i skolan

 

 

 

 

 

UNGDOMAR ÄR  BETYDELSEFULLA ! 

UNGDOMARS SYNPUNKTER 
OCH 
FÖRSLAG  NÖDVÄNDIGA ! 


  Till Kommunfullmäktige i Båstad. 

  MOTION 

  Ungdomar och barn är en stor och inte minst betydelsefull grupp i vårt samhälle. Det är viktigt att vi lyssnar på ungdomars synpunkter.  

  Båstad Kommun bör inrätta ett ungdomsråd. I detta råd ska ges möjlighet för ungdomar att påverka och lämna synpunkter på alla frågor som rör dem. De ska även genom detta råd ha en "direktkanal" att framföra förslag. 

  Påarp 15/9 1994 

  Birgitta Rudenius Sandin (m) 

 

 

 

 

 

 

   

 

Länkar:

[Ungdomsstyrelsen] [Forskning] [Youth] [Debattskriverier] [discoIT] [Min brissida
[En av mina första sidor]
[Mina Motioner] [Mobbning] [Min Dagbok] [Kryssa!]

Mina övriga motioner  
Motion om Mobbning och trygghet i skolan

 

© Birgitta Rudenius 

HOME