Birgitta Rudenius,  folkskollärare - speciallärare - fil mag  - universitetsadjunkt  M@il  

 

Här finns mycket om skolan - människor - mobbning - dyslexi - dyskalkyli - föreläsningar - kurser - Min Saluki - ja en hel del kan man säga - om viktiga saker i livet.

  KASTANJEBACKEN