*Alla* barn* har rätt att må bra! Alla barn har rätt att lyckas!
mobbning mobbning mobbning mobbning mobbning mobbning   mobbning mobbning  

Denna sida: [Artikeln][Forum][Bra länkar]
© Birgitta Rudenius

Mobbning i skolan - en utmaning för pedagoger.  (Min uppsats)

Nästa steg - Jag önskar få in berättelser från mobbare - Vill DU vara med här?

ENKÄT   till Dig som varit/är mobbare.

ENKÄT  till Dig som varit/är mobbad.

 

MOBBING ÄR SYSTEMATISK TERROR. 

Debattartikel publicerad i NST 199608. Se nedan!


  Hierarki med åtföljande hackordning är översitteri och finns överallt i vårt samhälle. Hur ser det ut på Din arbetsplats, i Din egen omgivning ? Vad gör Du åt det ?  

  Mobbing sker var som helst, när som helst och hur som helst. Det finns mobbare, medlöpare, åskådare och offer. Skolan måste ta tag i detta !  

  Vi vet att ett ökat antal barn och ungdomar ringer till BRIS angående mobbing. Vi vet också att det sker ett ökat antal kontakter med BUP av samma anledning. Man har olika uppfattning om antalet mobbade i våra skolor. Det verkliga antalet kan vi få först när vi definierat vad vi menar med mobbing och därefter gör omfattande vetenskapliga undersökningar. Varje kommun med ansvar och insikt måste kartlägga hur det ser ut i skolorna och vidta åtgärder. Alla barn har rätt att känna trygghet i skolan.  

  MOBBING är återkommande hån, kränkande handlingar, våld, utfrysning mm. Den drabbade känner psykisk smärta och mår dåligt hela tiden. Den drabbade känner sig ständigt otrygg, ty man vet ju att det fortsätter.  

  MOBBING sker ofta i trängsel t ex utanför klassrummet. Mobbarna puttar och knuffar, tar kläder och böcker, gömmer, river sönder och smutsar ner. Mobbarna håller noga reda på var läraren är. När läraren närmar sig ändrar man beteendet så det blir likt vad man gör mot alla andra. Läraren uppfattar att det är som vanligt. Offrets slutsats blir att läraren såg, men gjorde inget. I gymnastikens omklädningsrum känner man sig extra utlämnad utan kläder. Mobbarna ger pikar om utseendet, gömmer handdukar och schampo, slänger ut strumpor genom fönstret, knuffar ut offret med endast handduk på, lånar schampo för att hälla ut det osv I matsalen sker också knuffar och i värsta fall tappar man brickan. Kanske får man en dusch mjölk på sig när mobbaren pressar ihop mjölkpaketen, kanske får man mobbarens matrester på sin tallrik. MOBBING sker under lektioner där man rör sig t ex bild, slöjd, hemkunskap. Man saboterar offrets arbetsmateriel. Mobbarna håller noga reda på var läraren är. Även offret har möjlighet att flytta sig, fly. Det har man inte under andra lektioner när man sitter stilla. Då är det svårt för den utsatte, ty man kommer inte undan. Det är mycket vanligt med stön, suckar, fniss och miner när offret svarar på en fråga i klassrummet. Reagerar läraren inte på dessa kränkningar uppfattas beteendet som godkänt. Både av mobbare och offer. Läraren gör offret påmint om sitt ringa värde. Utfrysning innebär ett fruktansvärt lidande för den drabbade. Mobben hälsar ej på offret, offret får ingen information och tillåts aldrig vara delaktig i gemenskap. Man flyttar sig demonstrativt när offret kommer. Mobbarna tar alla tillfällen att markera offrets "impopularitet". För att "överleva" isolerar offret sig. Offret känner sig totalt ensamt, utstött och upplever att ingen enda bryr sig om hur det mår. Det skapar ett fysiskt och psykiskt tomrum.   

  Ett offer kan luras att ha fest, ordnar och planerar. Gästerna kom inte och hade aldrig tänkt komma heller. Systematisk terror jämt, överallt och på många olika sätt. En gravt mobbad elev lider hela tiden. Ofta finns inga klara orsaker. Offret skäms, tror att felet är hennes och skuldbelägger sig själv. Det kan skapa självförakt och i värsta fall självmordstankar.   

  Det är aldrig så att en mobbad "får skylla sig själv" ! Har man den inställningen begår man ett fruktansvärt övergrepp mot en redan utsatt och visar samtidigt sin egen totala oförmåga.  

  De vuxna har alldeles för länge visat oförmåga dels genom att inte "se" och dels genom att inte göra något. Offret har slutat tro att de vuxna kan göra något åt mobbingen. Man litar till slut inte på någon enda. Mobbingoffer, speciellt på högstadiet, är ovilliga att hjälpa till för en lösning. Man mår så fruktansvärt dåligt i sin utsatthet. Ofta är klassföreståndaren den som sist får veta.  

  Medlöpare och åskådare vågar inte sätta sig upp mot "högstatuselever" eller dominanta plågoandar. De kan ju själva drabbas. Feghet i sin totala prydno. Vi behöver fler elever med stark självkänsla och förmåga till empati för att bekämpa denna feghet. Vi behöver fler vuxna förebilder.  

  Det är nödvändigt att vi "fokuserar" på mobbaren för att bryta detta skadliga beteende.   

  Lärare och all skolpersonal måste lära sig att se signaler. Vuxna måste alltid ingripa vid minsta lilla kränkande beteende. Börja idag ! Det gäller kanske din egen arbetsplats. 

© Birgitta Rudenius 


Citera gärna min artikeln men ange källan. 
Meddela mig, snälla, om du länkar till denna sida.
Det är alltid roligt att veta var på webben jag finns.

 

"Mobbning är systematisk terror" 
Ur den utsattes, den mobbades, perspektiv 
måste jag tydligen förtydliga. 

Det finns nämligen vuxna (t o m lärare) som tror de har tolkningsrätt och därmed föredrar att inte betrakta det som sker som "systematisk terror". Det kan vara skolpersonal som hävdar att "vi har inte mobbning på vår skola". 
De skolorna kan vara de värsta! Här brister det allvarligt i både insikt och inlevelseförmåga. 
(
Denna kommentar införd 19/1-02 efter att jag mottagit ett omskakande mail)

Har du upplevt att någon mobbas? Skriv och berätta!

Klicka på "Forum"!

  © Birgitta Rudenius

VILL DU VARA MED HÄR? 
Enkät
om mobbning och dess konsekvenser.

Mina länkar:
Kastanjebacken    Artiklar mm   Motioner    MotMobbning  Regnbågsbarn

Bra länkar om mobbning:

Blandat: Webbsidor: Myndigheter:
Ingrids fina sida för Angelica 14 år.BUS
 
 
Friends 
FMM, Föreningen Mot Mobbning  
Mobbning och lagen 
Jour i Skåne 
Mobbning ***
The Mobbing Encyclopaedia *** Sv En Ty
Föräldraföreningen i Norge  
Neuronätet 

Har vi en föräldraföreningen?

BO, barnombudsman

Tillsammans sept-01
Regeringens i samarbete med andra organisationer

 


UR diskussionsforum 
 

 

© Birgitta Rudenius    
  Hit Counter (o-ställs emellanåt) 

Alla kan agera ...

... Mot Mobbning!

Se varandras olikheter som resurs!

Se varandras olikheter 

som resurs!

   Klicka här om du heter Birgitta!

Mobbning i skolan - en utmaning för pedagoger.

 

mobbing mobbning mobbing mobbning mobbing mobbning mobbing mobbning mobbing mobbning mobbing mobbning mobbing mobbning mobbing mobbning mobbing mobbning mobbing mobbning mobbing mobbning mobbing mobbning mobbing mobbning mobbing mobbning mobbing mobbning mobbing mobbning mobbing mobbning mobbing mobbning mobbing mobbning mobbing mobbning mobbing mobbning mobbing mobbning mobbing mobbning mobbing mobbning mobbing mobbning mobbing mobbning mobbing mobbning mobbing mobbning mobbing mobbning mobbing mobbning mobbing mobbning mobbing mobbning mobbing mobbning mobbing mobbning mobbing mobbning mobbing mobbning mobbing mobbning mobbing mobbning mobbing mobbning mobbing mobbning mobbing