Birgitta Rudenius

Välj moderaterna och Allians för Sverige!

   Bli medlem Du också - !  - PG 64 74 49 -8   

 

FRIHET

att själv få påverka sin vardag
att själv få bestämma vad som är bäst t ex för de egna barnen
att slippa politikers övertro på sig själva att fatta beslut åt andra
att slippa politikers omhändertagandeattityd

GENEROSITET

att uppskatta varandras olikheter och se det unika i varje människa som en tillgång

RESPEKT

för människors olika åsikter, bakgrunder och kulturer samt
för familjens värde och betydelse som bas för trygghet
är lyhördhet för människors behov och förmåga till empati
gränslös så länge ingen kommer till skada

ANSVAR

för sig själv och sina närmaste
för att bidra till varandras utveckling

MODERAT politik är frihet för människor att själva fatta sina beslut .... inte politiker.

MODERAT politik är ansvar för sig själv och andra .... inte att stjälpa över till nästa generation.

MODERAT politik är ansvarsfull, hållbar och pålitlig .... inte en "dag-för-dag"- eller "pop-up" -politik. 

MODERAT politik som jag ser den

 

 

 

Mina motioner: [Alla motionerna][Ungdomsråd][Mobbning - Trygghet i skolan]
[
Debattartiklar]

[moderat.se][MUF


© Birgitta Rudenius
Kastanjebacken


 [http://www.val.se]Media - Journalistik - TV

Journalisternas partisympatier i % (2000).

Parti   Allmänheten   Alla journalister   Journalister SVT/SR
V         15             31                  
33
S         32             27                  
23
C          4               3                     2
FP         5             14                   17
M        25             10                    
6
MP        6             10                  
14
KD       13              5                     5

Ställning 70 - 30

Vem tror inte att det märks i urval, förhållningssätt, begreppsanvändning ...!
... mm mm mm mm ...

[JMG] [Per Unckels artikel] [Läs mera ...]


 Viktigast i valet 200..:

Gör Ditt val till ett grundligt genomtänkt val!

Det avgör både Dina och Sveriges möjligheter!

Det är både ett ansvar och en skyldighet att rösta!

Lycka till!

Valet 2006 står på tur.

 

moderat förnyelse

moderat förnyelse

moderat förnyelse

moderat förnyelse

moderat förnyelse

 
 

Vi har kraften - Vi har viljan - Vi har idéerna. (från valet 1994)

© Birgitta Rudenius

Hit Counter